.

Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha - Přestavbou získala budova dobré proporce a získala modernější ráz. Důvodem byla především změna podoby střechy z valbové na plochou, rekonstrukce okenních otvorů a nové fasádní materiály. - Prvních pár měsíců se stavební práce prováděly převážně uvnitř budovy. Demolice starých zdí a postavení nových, rozšíření dveřních a okenních otvorů, stavební úpravy, řezání stropů a vytvoření nového schodiště dalo podle architektů hodně práce . -Návrhem interiéru i vnější podoby můžete dát budově ucelený charakter, po kterém jsme vždy toužili. Práce jsme zahájili jeho funkčním uspořádáním. Bylo to nové uspořádání pokojů, které diktovalo změny, které jsme v tomto domě museli provést. Všechno šlo lavině, vyřešili jsme jeden problém a pak se ukázalo, že se rýsuje další. Teprve když jsme dosáhli uspokojivého uspořádání a karoserie, přistoupili jsme k hledání vhodných fasádních materiálů. Velmi rádi používáme přírodní obklady, protože mají nadčasový charakter a eleganci. A protože je celá usedlost hodně zelená, došli jsme k závěru, že fasádní dřevo zde bude fungovat perfektně (foto) .

Interiér je doplněn velkým prosklením navrženým architekty. Použité hliníkové truhlářství v barvě šedé (foto) velmi dobře koresponduje s barvou dřeva a bílou omítkou.

Rozdělení domu na bytový dům

Vzhledem k tomu, že velikost objektu rozhodně předčila bytové potřeby investorů, rozhodli se obsadit pouze jeho část. Požádali proto architekty, aby prostor rozčlenili tak, aby se dům stal vícegeneračním domem.

Po oddělení části určené pro hostitele byly ostatní interiéry naplánovány tak, aby vznikly dva samostatné, samostatně fungující byty. To vyžadovalo vzít tuto myšlenku v úvahu již ve fázi vývoje projektu přestavby. -Vertikální a horizontální komunikaci, šířku průchodů a garážových místností jsme museli přizpůsobit novým předpisům – dodává projektant.

V důsledku těchto úprav vzniklo nové schodiště, zlikvidoval se bazén, na jeho místě vznikla další obytná část, vznikla další čtyři parkovací stání a ke každému z bytů byly navrženy terasy.

V současné době má budova tři byty: dva v přízemí a jeden v prvním patře. V suterénu je místo pro šest aut; je zde také posilovna a technické místnosti.

Rekonstrukce bytu

Více o nás na našem webu: https://slaga.cz/rekonstrukce-bytu-praha/

 

Pridať komentár

Odoslať

Posledny komentare