.

Geodetické práce

Geodetické práce - Práce v geodézii - potřebujete nějakou kvalifikaci?

Geodet je povolání, které vyžaduje získání odpovídající kvalifikace pro výkon povolání. Jsou zahrnuty v nařízení. Mohou je získat lidé, kteří mají odpovídající, specializované střední nebo vysoké vzdělání, bez trestního rejstříku, odbornou praxi a způsobilost k právním úkonům. Oprávnění vydává hlavní zeměměřič země a po jejich obdržení získáváte plné právo k výkonu povolání.

Vyhláška ministra pro správu a digitalizaci ze dne 31. ledna 2014 o odborné způsobilosti v oboru geodézie a kartografie uvádí rozsah odborné způsobilosti:

1. geodetické měření situace a výšky, provádění a inventarizace,
2. vymezování a dělení nemovitostí (pozemků) a příprava dokumentace pro právní účely,
3. základní geodetické měření,
4. geodetické investiční služby,
5. geodetické uspořádání zemědělské a lesní oblasti,
6. úprava map,
7. fotogrammetrie a dálkový průzkum Země.

Geodet - Geodetické práce

Více o nás na https://www.geodeticka-pohotovost.cz/

 

 

Pridať komentár

Odoslať

Posledny komentare