.

Geometrický plán

Geometrický plán - Průmyslové geodetické práce

Při výstavbě budov provádíme kompletní geodetické řízení:

 • Vytyčení základů budov (poloha linie, osy, obrysy budovy)
 • Určení polohy stěn a pilířů vodorovně a svisle
 • Vytyčování a měření silniční sítě a inženýrských sítí
 • Provádění kontrolních měření a výpočtů
 • Měření a dokumentace dosaženého stavu

Naše geodetické práce pro výstavbu rychlostních silnic, dálnic a železnic:

 • Provedení základního průzkumu, vytvoření plánovací mapy
 • Nastavení limitu vyvlastnění, komprese základního bodu
 • Vykreslování osových čar
 • Vytyčení zemních prací, podestýlky, krytiny
 • Provádění geodetických prací souvisejících se stavbou uměleckých děl
 • Značení zákopů, linií, dolů
 • Provádění a dokumentace kontrolních měření a kvalifikací
 • Posouzení realizovaného stavu, hmotnostní výpočet

Geodetické práce

Více o ná viz odkaz: geometrické práce

Pridať komentár

Odoslať

Posledny komentare