.

Kominictví Praha

Kominictví Praha - Vlastníci a správci objektů jsou povinni podrobit komínové potrubí umístěné v dané nemovitosti cyklickým kontrolám kominíků. V tomto případě je nutné využít služeb kominíka, neboť k takové kontrole jsou oprávněni pouze lidé s mistrovskou kvalifikací v tomto řemesle. A jak vypadá proces založení takové společnosti? Přečtěte si a naučte se, jak nastavit kominíka !
Obecná charakteristika kominické firmy

Osoby s kvalifikací mistra v kominickém řemesle mohou kontrolovat kouřovody i gravitační odtahové a ventilační potrubí.

Po kontrole komínů je kominík povinen vypracovat zvláštní zprávu, která hraje důležitou roli při kontrolách požární bezpečnosti a kontrolách inspektora stavebního dozoru. Navíc na přání zákazníka může kominík zajistit služby čištění komínů. Úklidové úkony nezavazují k výše zmíněné kvalifikaci kominického mistra, ale měli by je provádět lidé s kominickým vzděláním. Výše uvedené pravidlo se nevztahuje na odstraňování znečišťujících látek z kouřovodů, spalinových a ventilačních kanálů v rodinných domech a budovách hospodářské a rekreační výstavby.

Za zmínku stojí, že kominíci zpravidla nejsou oprávněni kontrolovat průmyslové komíny, volně stojící komíny a komíny nebo komínové průduchy, ve kterých je tah komína vynucený činností mechanických zařízení. Kontrola technického stavu tohoto typu komína vyžaduje samostatné stavební povolení příslušné odbornosti.

Kominíci Praha

https://www.kominictvi-klk.cz/

 

Posledny komentare