.

Naj významná osobnosť

Plná cache!
Je potrebné vymazať cookies a dáta stránky prehliadača.
Viac informácií v menu.

 

Najvýznamnejšie osobnosti

Každá krajina má medzi sebou významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o mnoho prospešného, významného, veľký krok vpred, či niečo iné. Významné osobnosti sa väčšinou vyznačujú tým, že ich ľudia poznajú, hovoria o nich, alebo naopak o nich nevedia, ale poznajú ich prácu. Každopádne títo ľudia si zaplážia, aby sa o nich vedelo, šírili a sa ich povesť, preto aj zo máme kategóriu: Významné osobnosti danej krajiny.

Komentárov

0
Miaq
3 months ago
Každá osoba má svoju osobnosť, z čoho vyplýva, že osobnosť patrí k osobe. Osobnosť je súčasťou osoby, takže všetky osoby sa skladajú z osobnosti plus ešte niečo naviac. 8)
Like Like haha 1 Citovať

Pridať komentár

Odoslať

Posledny komentare