.

 

Pravidlá a podmienky používania hlasovacieho servera Votesforyou.com
Dodržiavanie nižšie uvedených pravidiel, je povinné pre každého, kto tu chce hlasovať. Odporúčame všetkým hlasujúcim sa s pravidlami dôkladne zoznámiť.
1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v súťažnom hlasovacom príspevku, vôbec ho nezverejniť, prípadne ho odstrániť z ponuky bez náhrady, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami hlasovanie alebo dobrými mravmi.
2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát hlasujúceho uvedených verejne, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov Votesforyou.com ani za spôsob akým hlasovania využívajú. Nenesie tiež žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním hlasovania.
5. Hlasujúci zodpovedá za to, že obsahom alebo fotografiami pripojenými k hlasovanie nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany hlasujúceho nezodpovedá.
6. V prípade, že hlasujúci pripojí k súťažnému príspevku fotografiu, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženie príspevku na server či v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografie, a to na dobu zverejnenie hlasovania na serveri či v rámci mobilnej aplikácie a k spôsobom použitia v súlade s určením servera a mobilné aplikácie a v súlade s týmito podmienkami.
7. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu používateľa a aj bez jeho predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.
8. Na našich webových stránkach sa zobrazujú reklamy poskytované reklamnými spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto i iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.
9. Hlasujúci potvrdzuje, že je mu známe, že všetky obrazové a textové materiály na hlasovanie Votesforyou.com, na ktoré sa rozhodol vstúpiť sú chránené autorským zákonom. Akékoľvek šírenie obsahu alebo jeho častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa stránok je výslovne zakázané.
10. Samozrejmosťou je slušnosť a dodržiavanie zákonov a ďalších nariadení - vyvarujte sa, prosím, urážlivých výrokov, vybavovanie osobných účtov, propagácie rôznych ilegálnych politických hnutí a všetkých ďalších vecí, ktoré sú v rozpore so všeobecnou slušnosťou a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 

Pridať komentár

Odoslať

Posledny komentare